Veel gestelde vragen

Ik wil een actie bedenken om donaties op te halen, wat kan ik doen en mag ik het logo gebruiken?

Geweldig dat je een actie wil bedenken om geld op te halen! We hebben al leuke ideeën voorbij zien komen; Je kunt bijvoorbeeld alle statiegeldflessen van je buren ophalen en inleveren, je kunt een diner organiseren voor vrienden die daar iets voor betalen, een filmavond bedenken of een concert of high-tea organiseren. Bij je sportclub een inzamelingsactie houden of sportactiviteit bedenken. Alles is mogelijk! Maar let op, als je het officiële logo wilt gebruiken dan vinden wij het als organisatie fijn dat je je actie even aan ons voorlegt. Ons logo en naam mogen alleen na onze toestemming gebruikt worden. We willen namelijk voorkomen dat er 'wildgroei' ontstaat of dat het commercieel wordt toegepast. Na onze goedkeuring ontvang je het logo dat je kunt gebruiken én we geven jouw actie aandacht via onze social media kanalen en publiceren het op de activiteitenlijst die binnenkort op deze site staat. Succes! We zijn heel benieuwd. ( Stuur je verzoek naar info@dordrecht.swimtofightcancer.nl )

Wie kan er deelnemen aan de City Swim Dordrecht to Fight Cancer?


Een deelnemer is minimaal 8 jaar, mag geen gezondheidsproblemen hebben en niet zwanger zijn. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd dit te verklaren. Let op; Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en hebben de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger nodig. Hiertoe dient een 'toestemmingsverklaring' te worden ingevuld. Deze verklaring kan te zijner tijd worden gedownload van de website www.dordrecht.swimtofightcancer.nl of worden opgevraagd per mail

Welke afstand kan door welke leeftijd gezwommen worden?

Er zijn voor kinderen tussen 8 en 16 jaar verschillende afstanden die zij mogen zwemmen en waar de organisatie in verband met de veiligheid niet van af zal wijken. Voor sportievelingen tussen 8 en 10 jaar is er de 250 meter Swim in de Wolwevershaven, vereiste is minimaal diploma B. Zij moeten begeleid worden door 1 volwassene en zullen een Safer Swimmer aan krijgen zodat wij altijd weten waar zij zwemmen en zij kunnen deze 'boei' gebruiken om uit te rusten.

Kinderen tussen 10 en 12 jaar mogen 250 of 500 meter zwemmen, met dezelfde voorwaarden als bij de allerjongsten, alleen is hier de begeleiding door een volwassene niet verplicht maar optioneel. Mocht je niet zeker zijn of jij die 500 meter wel gaat halen, geen probleem dan zwem je toch gewoon mee bij de 250 meter. 
Tussen de 12 en 16 jaar kun je 250 of 500 meter zwemmen, (minimaal diploma B). Hier gaan we er van uit dat je zelfstandig kunt zwemmen en hoeft er dus geen begeleider mee (mag wel maar dan is dat ook een deelnemer die zich inschrijft).

Langere afstanden dan die 500 meter mogen ALLEEN als er toestemming is van de organisatie. Daarvoor is een goed afgelegde test in het Wantijbad nodig of er moet schriftelijke toestemming zijn van jouw zwem- of waterpolotrainer of van een trainer bij de Dordtse Reddingsbrigade.

Het zwemmen van de 2,5 km is alleen voor deelnemers ouder dan 16 jaar, vanwege de veiligheid en de verwachte stroomsnelheid op de rivier. Wij zullen daar dit jaar niet van afwijken.


Is er een apart parcours voor kinderen? 


Ja. Kinderen vanaf 8 jaar mogen meedoen op het parcours van 250 of 500 meter. Zij zwemmen een gedeelte van het traject. Kinderen moeten zwemmen met een begeleider, zij dienen er zelf voor te zorgen dat er een volwassene met ze meezwemt. De volwassen begeleider hoeft niets te betalen en ontvangt geen deelnemerspakket. Deze begeleider is verplicht zich tegelijkertijd met het kind te melden. Kijk hier voor meer informatie.


Wat is het parcours?

  • Recreanten: Wolwevershaven en Nieuwe Haven
  • Wedstrijd: Wolwevershaven, Nieuwe Haven Oude Maas, Voorstraathaven, Wijnhaven, Oude Maas, Wolwevershaven. 
Afstanden:
  • 250 meter
  • 500 meter
  • 1 km voor volwassen recreanten vanaf 16 jaar
  • 1,5 km voor volwassen recreanten vanaf 16 jaar
  • 2,5 km voor gelicenceerde c.q. zeer geoefende wedstrijdzwemmers

Wat is de waterkwaliteit van het water tijdens de City Swim Dordrecht to Fight Cancer?


Het water in de havens van Dordrecht is geen officieel zwemwater. Gelet op de doorstroming en de getijdewerking is de waterkwaliteit in de Dordtse havens, direct verbonden met de grote rivieren, goed.

Gelukkig is de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren in de laatste decennia drastisch verbeterd. Uiteraard zal de organisatie van City Swim Dordrecht to Fight Cancer het water op diverse plekken bemonsteren in de komende periode en op de dag van het evenement zelf, om zodoende de kwaliteit aan te tonen. De resultaten zullen via deze website bekend worden gemaakt.


Wat adviseert de organisatie ten aanzien van het zwemmen met of zonder wetsuit?


We raden sterk aan om voor je eigen veiligheid een (full) wetsuit en eventueel waterschoenen te gebruiken, zeker als de temperatuur onder de 20 graden is. Het zwemmen met een wetsuit levert naast extra warmte ook drijfvermogen op. Als de watertemperatuur lager is dan 18 graden , dan is een wetsuit zelfs verplicht. Zeker voor niet getrainde zwemmers is het raadzaam dit advies op te volgen. Bovendien raden wij deze deelnemers aan om in dit zwempak te trainen.


Verrekenen jullie het tijdvoordeel van het zwemmen in wetsuit?


Nee. We adviseren alle deelnemers om te zwemmen met een wetsuit. Overigens is City Swim Dordrecht to Fight Cancer geen officiële KNZB wedstrijd.


Hoe organiseren jullie de mogelijkheden tot het omkleden?


Alle deelnemers kunnen zich omkleden in de omkleedruimtes m/v. Hier kunnen zij ook hun spullen in een bewaakte ruimte achterlaten . Desondanks gebeurt dit geheel op eigen risico en kan de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal en/of vermissing van eigendommen.

Bij de finish worden slippers en handdoeken uitgedeeld.


Hoe werkt het met teams en samen zwemmen?

Alle deelnemers van een (Business)team zwemmen DEZELFDE afstand. Let dus goed op dat je als teamdeelnemer allemaal dezelfde afstand opgeeft! De teamgenoten van een businessteam starten automatisch tegelijkertijd.  De indeling van individuele deelnemers in waves wordt gemaakt als we een overzicht hebben van alle deelnemers. Daarbij moeten we rekening houden met enkele organisatorische aspecten (aantal deelnemers, aantal deelnemers per afstand, omvang waves, etc).Als er groepen zijn die gezamenlijk willen starten (trainingsmaatjes, buurtgenootschap, vriendinnenclub, familieleden, serviceclub, etc) dan kan dat. Dat doe je door allemaal dezelfde groepsnaam in te vullen op het aanmeldformulier. We zullen dan ons best doen om de groepsleden gelijk te laten starten. (We vinden het dan wel leuk als jullie je als groep herkenbaar maken door bijvoorbeeld een badeendje, een bijzondere zwembril of iets anders ludieks...). De indeling in waves maken we uiterlijk enkele dagen voor het evenement bekend. Op de dag zelf kunnen zich wijzigingen voordoen.(wave = een groep van +/- 25 zwemmers, die op hetzelfde moment starten).


Hoe wordt gezondheid en veiligheid in en op het water bewaakt?

Dankzij de inzet van partijen zoals de Brandweer, de gemeente, de ReddingsBrigade, het Rode Kruis, etc., zijn wij op het water voorzien van gediplomeerde EHBO-ers, lifeguards, duikers, ervaren zwembegeleiders en security-boten.


Hoe houden jullie het inschrijfgeld en de donaties gescheiden?


Het inschrijfgeld en de donaties houden wij strikt gescheiden doordat wij werken met twee verschillende rekeningen. Op de ene rekening komen het inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden binnen en op andere rekening de donaties, Met het inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden willen wij de organisatiekosten dekken.De donaties komen (na aftrek van eventuele transactiekosten) 100% ten goede van Stichting Fight cancer. Na afloop van het evenement wordt de eerste stand doorgegeven. Eind oktober wordt het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de Stichting Fight cancer.


Hoe kan ik aan al mijn familie en vrienden een bericht sturen waardoor ze eenvoudig aan mij kunnen doneren?

Stuur een mail, een Facebook- of een Twitterbericht met de link van je persoonlijke pagina (www.dordrecht.swimtofightcancer.nl/voornaamachternaam). Als mensen op die pagina, onder jouw foto en motivatie op de knop 'doneer' drukken, dan doneren ze aan jou.

Ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat nu?

Let goed op tijdens het doneren via het donatieformulier, dat de persoon aan wie je wilt doneren ook NAAST het formulier staat. Als er verkeerd wordt gedoneerd, kunnen wij dat NIET ongedaan maken.

Ik wil iets wijzigen in mijn profiel, kan dat?

Tijdens het aanmelden moet u enkele gegevens invoeren.

Het kan zijn dat u hier later wijzigingen in aan wil brengen of uw profielfoto wil toevoegen.

Dat kan door opnieuw in te loggen op de site op uw persoonlijke account. met uw eigen inloggegevens.

De gegevens die daar vermeld staan zijn allemaal aanpasbaar.

Voor het opvoeren van een profielfoto kunt u de meest gangbare bestanden gebruiken (jpg, jpeg, png, bmp).

De minimaal vereiste grootte is van belang om de foto goed op de site te kunnen presenteren.
Een groter formaat foto wordt automatisch verkleind.
Foto kunt u eenvoudig in Microsoft Paint , door optie “formaat wijzigen” aanpassen.

Een foto moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:
Hij moet minimaal: 176px hoog zijn
Hij moet minimaal: 302px breed zijn
Hij mag maximaal 4mb zijn.


Kan ik ook mobiel inschrijven, betalen en/of doneren


Ja, er is een mobiele website. Deze kun je zowel gebruiken om je in te schrijven als om te doneren, mits je een mobiele app van je bank hebt geïnstalleerd die dit ondersteunt.


Kan ik ook vanuit het buitenland betalen?


Nee, de betalingssystemen van deze website ondersteunen dat niet. Als je wil doneren vanuit het buitenland, neem dan even contact met ons op, dan maken we het in orde.


Mogen de bedrijven achter businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen?

Ja natuurlijk! We omarmen alle initiatieven die geld opleveren voor het goede doel. We vernemen als organisatie echter graag van tevoren welke acties worden ondernomen. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht. De City Swim Dordrecht to Fight Cancer is echter in geen geval verantwoordelijk voor acties die door derden op touw worden gezet.


Wat doet de organisatie als de watermetingen een negatief resultaat opleveren of als het weer te slecht is om te zwemmen?


Indien de waterkwaliteit op 1 september 2018 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid of in geval van zeer hevige/gevaarlijke weersomstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.

Ik wil varen met mijn boot op 1 september, mag dat?

Zwemmen in de havens betekent natuurlijk wel veiligheid kunnen garanderen voor de deelnemers!!!

Daarom zijn op 1 september stremmingen voor scheepvaart/pleziervaart van kracht.

Hierover vindt u later meer informatie. Alleen de boten van de organisatie mogen in de havens varen. Deze boten zijn herkenbaar aan een bootvlag van onze organisatie.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van het havengebied?

Parkeren,

In de Historische binnenstad van Dordrecht is parkeren praktisch onmogelijk.

Daarom roepen wij alle deelnemers en aanhang op om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen.

Wil je toch met de auto komen dan kun je die gratis parkeren op het parkeerterrein Weeskinderendijk.

Daar rijden vanaf 8:00 uur tot 19:00 gratis herkenbare pendelbusjes naar het havengebied.

Vanaf het parkeerterrein is overigens ook goed aan te lopen (circa 15 minuten) langs de prachtige havens van onze stad.

 

Tot wanneer kan ik doneren?

De mogelijkheid tot doneren loopt door tot 22 september.

Wat doet de organisatie als de watermetingen een negatief resultaat opleveren of als het weer te slecht is om te zwemmen?


Indien de waterkwaliteit op 29 augustus 2015 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid of in geval van zeer hevige/gevaarlijke weersomstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.


Wat doet de organisatie als de watermetingen een negatief resultaat opleveren of als het weer te slecht is om te zwemmen?


Indien de waterkwaliteit op 29 augustus 2015 een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid of in geval van zeer hevige/gevaarlijke weersomstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.


Ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat nu?