Veiligheid en gezondheid

Het water in de Dordtse havens is geen officieel zwemwater. Gelet op de doorstroming en de getijdewerking is de waterkwaliteit in de Dordtse havens, direct verbonden met de grote rivieren, goed. Gelukkig is de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren in de laatste decennia drastisch verbeterd. Uiteraard zal de organisatie van de City Swim Dordrecht to Fight Cancer het water op diverse plekken bemonsteren in de komende periode en op de dag van het evenement zelf, om zodoende de kwaliteit aan te tonen. De resultaten zullen via deze website bekend worden gemaakt. De waterkwaliteit wordt aan de hand van de Europese normen beoordeeld. In 2015, 2016 en 2017 heeft Aqualab Zuid de waterkwaliteit onderzocht. We zijn blij dat ze dit in 2018 wederom, geheel belangeloos, doen.

In samenwerking met duikclub 'Making Bubbles' en de gemeente wordt drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water verwijderd. Er wordt dus altijd in zo schoon mogelijk en veilig water gezwommen.

Indien de waterkwaliteit op 1 september desondanks een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.