Visie

Swim to Fight Cancer Nederland wil met een onderscheidend en uitdagend evenement in een verrassend decor, en met een sterke boodschap, maximale aandacht voor onze missie generen. De droom is Swim to Fight Cancer jaarlijks uit te breiden naar een andere provincie of andere provincies zodat we op termijn op één en dezelfde dag in alle provincies in Nederland gezamenlijk de strijd aangaan tegen kanker en een astronomisch bedrag voor kankeronderzoek en preventie kunnen ophalen.

Missie

Swim to Fight Cancer is een zwemevent waarbij deelnemers, alleen of in een team zoveel mogelijk geld bijeen brengen voor kankeronderzoek waarmee zij een bijdrage leveren aan het gevecht tegen kanker zodat op een dag de ziekte niet meer dodelijk is. Samen zetten wij ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.

Doelstelling

Bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. Een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten (na aftrek van gemaakte kosten voor het organiseren van het event) van Swim to Fight Cancer komen ten goede aan de stichting Fight cancer. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker door in actie te komen.

Transparantie

Het bestuur van de stichting City Swim Dordrecht to Fight Cancer heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en de kankerpatiënten.

Met 'transparantie' bedoelen we met name dat de totale opbrengst van de Dudok City Swim Dordrecht to Fight Cancer ten goede komen aan de Stichting Fight cancer, op de volgende wijze: City Swim Dordrecht to Fight Cancer kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee bankrekeningen:
  • Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt, deze worden gebruikt voor de organisatie van het Event en eventuele opstartkosten voor het komend jaar;
  • Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan de Stichting Fight cancer. 
Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt. 

Visie, missie en doelstelling van Stichting City Swim Dordrecht

Wij sluiten ons volledig aan bij de visie, missie en doelstelling van Swim to Fight Cancer. Daarbij streven wij er ook naar deelname aan de zwemsport, juist ook in open water in Dordrecht en omgeving, te bevorderen. Van jong tot oud, van geoefend tot minder geoefend.