Het bestuur 2018

  • Erik van Heijningen (voorzitter) 
  • Inge Wouters (directeur) 
  • Pieter van ’t Zelfde (assistent directeur) 
  • Karin Eenhoorn (secretaris) 
  • Serge Jovanovic (penningmeester)
  • Martin Dorsman (evenementenorganisatie & vrijwilligers)
  • Kor Florijn (evenementenorganisatie & vrijwilligers) 
  • John Koreman (evenementenorganisatie & vrijwilligers) 
  • Nicole Dirksen (evenementenorganisatie & sponsorship) 
  • Simone Otte-Klandermans (communicatie)

Als vrijwilligers willen wij ons steentje bijdragen door de City Swim Dordrecht to Fight Cancer te organiseren en zo een bijdrage leveren aan kankerbestrijding en de zwemsport. Dit doen wij allemaal geheel belangeloos. Volgens de statuten van onze stichting kunnen bestuursleden geen enkel vorm van beloning ontvangen. Er is geen sprake van een beloningsbeleid voor directie en eventuele personeelsleden. Ook die verlenen hun medewerking vrijwillig en onbetaald. Gemaakte kosten mogen zowel door bestuursleden als de directeur op vertoon van bewijsstukken worden vergoed. 

 Karin van der Sluis, algemeen bestuurslid (DaVinci College)

Karin van der Sluis, algemeen bestuurslid (DaVinci College)

Karin van der Sluis, algemeen bestuurslid (DaVinci College)